Turunduse ja müügi paarisrakend

Möödas on ajad, kus turundus ja müük seisid teineteisest lahus ning proovisid iga hinna eest teineteist vältida nagu raksu läinud vana abielupaar. Selle asemel on üha enam ettevõtjaid aru saanud, et need kaks talitust peaksid töötama sümbioosis nagu mänd ja männiriisikas, kus mõlemad saavad kooseksisteerimisest võrdselt kasu, aga mitte käituma teineteist kahjustavate parasiitidena.

Varem sai turunduse ja müügi vahele tõmmata selge piiri: turundust vaadeldi kui mõttelist, loovat, toote kujundamisele, brändi loomisele ja pikaajalisele perspektiivile suunatud tegevust, mis selgelt vastandus tegevusele suunatud ja suhtlusel põhinevale lühiajalisele perspektiivile keskenduvale müügile. Turundus astus seejuures esimese sammu, tegeledes brändi teadlikkusega, proovides potentsiaalsetele kundedele läheneda ja neid ligi meelitada ning müüjatele jäi seejärel viimane samm ehk toode tuli maha müüa.

 

Nüüd aga on nendevaheline piir hägustunud ning rollid segunenud. Eriti inbound turunduse laiema levikuga on turunduse ja müügi koostöö üha olulisem. Edukad ettevõtted ei hoia neid kaht tegevust eraldi puurides kui kiskjat ja saaklooma, vaid lasevad neil vabalt teineteist nuusutada ning isegi käpaga katsuda.

 

Uuringud on näidanud, et ettevõtted, kus turundus ja müük teevad tihedalt koostööd, on suurendanud aastast kasumit keskmiselt 20 protsenti. Konkurentsitihe maailm eeldab, et turundus ja müük peavad käima käsikäes kogu protsessi vältel. Kuna mõlema tegevuse ühiseks eesmärgiks on ettevõtte käibe suurendamine, on tõhus ja mõttekas viia turundus- ja müügiosakonnad kokku ja panna ühiselt tööle. Müügi ja turunduse lõimumise iseloomustamiseks on loodud ka eraldi märksõna smarketing (sales + marketing). Et selline kokkusulatamine valutult ja tõhusalt toimiks, tuleb silmas pidada järgmist.

 

Selge sihtrühm ja toode:

müügi- ja turundusosakonnad peavad jõudma kokkuleppele, kes on nende sihtrühmaks ja mis on toote eesmärk. Selleks et turundus- ja müügiosakond saaksid koos tegutseda, peavad nad eelnevalt kokku leppima ja sõnastama oma potentsiaalsed kliendid, määratlema vajalikud terminid ja mõõdikud.

 

Jaotatud ülesanded:

müügi- ja turundusosakonnad peaksid otsustama ja üheselt kokku leppima, kuidas teineteist aidata ja toetada ning mis on mõlema kohustused ja vastutusalad. Samuti tuleks selgelt eelnevalt kindlaks määrata, millal ja kuidas liigub potentsiaalne klient turundusosakonna käest müügiosakonda, et tagada piisav teave mõlemale poolele oma töö tegemiseks.

 

Tihe suhtlus ja pidev tagasiside:

müügi- ja turundusosakonnad peavad tihedalt läbi käima ja suhtlema, et koostöö võimalikult tõhusalt sujuks. Korrapäraselt tuleks arutleda oluliste võimaluste, aga ka võimalike probleemide ja lahenduste üle. Samuti peaksid mõlemad andma teisele poolele vajalikku tagasisidet, et ühiste eesmärkide nimel rühkimine valutum ja tõhusam oleks. Veelgi parem, kui nad ei oleks jagatud eri osakondadesse, vaid moodustaksid ühtse meeskonna.

 

Ühine eesmärk ja vastutus:

rollide segunemine ei vii enne sihile, kui turundus- ja müügiosakondade eesmärk on ühine ning vastutus jagatud. Selle asemel, et teineteist poriga loopida kui pada ja katel – kehvade tulemuste korral kipub turundusosakond sageli süüdistama müügiosakonda oma tegemistes ning viimane omakorda näitab näpuga ebaõnnestunud turundusplaani ja ülemäära kõrgete hindade peale – peaksid neil olema kogu protsessi vältel ühised sihid ja võrdne vastutus ning ka arusaam teise osakonna ettevõtmistest. Kui turundus- ja müügiosakond langetavad tähtsaid otsuseid koos, tunnetavad nad ka võrdselt ühist vastutust oma toote ees ega tunne end kõrvalejäetuna. Lisaks tuleb mõlema osakonna jaoks paika panna ka kindlad strateegiad ja ülesanded, mille abil ühist eesmärki saavutada.

 

Tähelepanu tulemusele:

ettevõtte juhtkond peaks keskenduma tulemustele, aga mitte sellele, kes konkreetselt selle edu taga on. Kui müügiosakond hakkab edu valemiks ülemäära pidama enda head läbisaamist kliendiga või turundusosakond kiidab liigselt enda turundusplaani ja tegevust, tekib jällegi ebameeldiv lõhe turunduse ja müügi vahel ning koostöö killustub. Selle asemel tuleks kiita ühist ettevõtmist, aga mitte eraldi üht osakonda.

Postituse autor: Must Muna / Avaldatud: mai 18, 2018