RAKS 2019 KAMPAANIA

Kuni 2019 aasta aprillini oli AS Balbiinol RAKS kaubamärgi all kolm erineva maitsega küpsistega jäätist. 2019 aprillis oli Balbiinol kavas tuua turule lisaks kaks uut RAKS jäätist, mis seniste küpsiste asemel hoopis krõbedas vahvlitopsis. Balbiino oli varasemas RAKSi turunduses kasutanud küll noortele suunatud kanaleid, kuid nende tooteportfellis ei olnud siiski tänaseni selgelt lapsi ja teismelisi kõnetavat kaubamärki. Balbiino kindel eesmärk oli uusi RAKS jäätiseid turule tuues suunata kogu RAKSi jäätisesari just noortele. Seega oodati meilt uute RAKS jäätiste lansseerimist, kuid samas ka kogu RAKS jäätisesarja sihtgrupile nähtavaks ja populaarseks tegemist.

VÕTA KÜLMALT!

Kuna sihtgrupiks on teismelised, osutus kampaania väljakutseks just nemad „kätte saada“. Selleks otsustasime kaasata Eesti ühe jälgitavama youtuberi Hensugusta, kellest sai RAKSi kampaania reklaamnägu. Kuukulgur Filmiga tootsime noori kõnetavad humoorikad videoklipid, mis on inspireeritud elust enesest ehk kui olukord kisub tuliseks, võta aeg maha, võta külmalt. “Võta külmalt!” on ka olnud läbi aegade RAKS jäätiste slogan, mis reklaamvideos puändina kahemõttelise tähenduse sai. Tähelepanu äratamiseks oleme reklaamklipid teadlikult keeranud fantaasiarikkalt üle võlli.

REKLAAMKANALITE VALIK

Klipid said toodetud meediaplaani tarbeks, mis koos Inspired Universal McCann meediaagentuuriga paika sai pandud. Meediaplaan sisaldaski suures osas sotsiaalmeediakanaleid, digimeediat, Youtube’i, kinolina võimalusi, aga ka noorematele suunatud prindipinda ning välimeediat (kaupluste POS materjalid, bussipeatuste reklaampinnad ja rannakabiinid). Meie agentuuri ülesandeks jäi toota valitud ja kokkulepitud kanalitele kõik reklaammaterjalid lihtsamatest digibänneritest kuni reklaamvideoteni.

Reklaamnägu

Fotograaf Aivo Kallas fotostuudiost Kliff & Klaus aitas meil jäädvustada Hensugustast erinevaid säravaid, emotsionaalseid ja noortepäraseid fotosid, mida reklaammaterjalidel terve kampaania vältel kasutada.

Raks reklaam

Instamängud

Kuna sihtgrupp on noored, siis juba algselt oli selge, et traditsioonilist tarbijamängu tšekkide regamise ja muu „bürokraatiaga“ me kliendile välja ei paku. Et RAKSi uued jäätised noorte teadvusse jõuaks, korraldame terve kampaania vältel kevadest kuni suve lõpuni Balbiino Instagramis instamänge ja seda kuni peaauhinna loosimiseni.

Tulemused

Kampaania järeluuringust selgus, et kampaania märgatavus sihtrühmas oli väga hea ja sõnum arusaadav. Suutsime kampaaniaga täita Balbiino püstitatud eesmärgid ja müüginumbrid.

 

 

VÕI VEEL...

MUST MUNA, AITAB KÜLL
Privaatsuspoliitika 

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida me kogume ja töötleme üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh nimi, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil;

• veebisaidi kasutamisel kliendi küpsiste (cookies) kaudu;

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võime avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab meile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Kliendi isikuandmeid säilitame kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamise andmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus

Kõik veebilehe külastamise ja lepingute sõlmimise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal tagab veebilehe külastaja isikuandmete turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Must Muna OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@mustmuna.ee

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Küpsiste kasutamise tingimused

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid.

Mis on küpsis?

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse.

Milleks me küpsiseid kasutame?

Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.
Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:

– kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
– kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
– kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks; – veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
– sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;
– lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
– sisu pakkumiseks.

Mis tüüpi küpsiseid kasutame?

Sessiooniküpsised

Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised – kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks.

Püsivad küpsised

Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ning kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et kasutaja ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima.

Kolmandate osapoolte küpsised:

Meie lehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja reklaamide näitamise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.
Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.

NB! Küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.