MIKS KOOSTADA TURUNDUSPLAAN?

Väikeettevõtjale näib turundusplaani koostamine esmapilgul tegevusena, mille ainukeseks tulemuseks on raisatud aeg. Tegelikkuses on aga olukord vastupidine ja turundusplaani koostamisse investeeritud aeg tasub ennast kuhjaga ära. Peale arukalt investeeritud aja on veel rida põhjuseid, mis selle tegevuse kasuks räägivad. Mõned olulisemad argumendid, miks väikeettevõttel tasub kindlasti läbimõeldud turundusplaan kokku panna.


TURUNDUSPLAANI KOOSTAMINE AITAB PAREMINI POSITSIONEERIDA ETTEVÕTTE TOOTEID VÕI TEENUSEID

Olenevalt toote või teenuse tüübist on selle turundamiseks erinevaid võimalusi. Lisaks sõltub see alati ka hetke võimalustest ning ettevõtte eesmärkidest. Turundusplaan algab alati situatsioonianalüüsist, vaatleb toote või teenuse tugevusi ja nõrkusi antud turunduskeskkonnas, määratleb turunduse tegevuste prioriteedid ja eesmärgid, kirjeldab ära tegevustes kasutatava turundusmeetmestiku (tooted, teenused, hinnad jne.). See kõik aitab ettevõtjal oma tooteid või teenuseid paremini positsioneerida ning loob tegevusteks selge eelarve.


AITAB KAASA TOOTE ARENDAMISELE

Koostades turundusplaani, peab iga ettevõtja vastama viiele lihtsale küsimusele: miks, mida, kus, kellele ja kuidas. Need lihtsad küsimused tunduvad iseenesest mõistetavatena ja oleks justkui ammu ära vastatud, kuid mõistlik on neid aeg ajalt uuesti küsida. Sobivaim koht selleks on iga aastast turundusplaani tehes. Küsides uuesti need viis küsimust, märkate te kuidas toode lausa iseeneslikult elama hakkab. Te näete uusi võimalusi, avastate mõne kitsaskoha jne. Ühesõnaga toote arendus vastavalt kliendi vajadustele....


JÄTKAN LUGEMIST
Võta meiega ühendust