Innove trükised

Töö sisu: Kutseharidusalaste trükiste kujundamine, mis on suunatud noortele vanuses 16-19 eluaastat.

Eesmärgiks on informatiivsete trükiste kujundamine, mis oleksid noortele abiks otsuste tegemisel haridusteel.

Võta meiega ühendust