Venekeelsele auditooriumile suunatud programmi ETV+ loomise vajadust on erinevates ringkondades kaua kaalutud. Vabariigi Valitsus kiitis ERRi venekeelse telekanali loomise heaks 2014. aasta septembris ning aasta lõpul kinnitas Riigikogu ka kanali avamiseks vajalikud eelarvelised vahendid. Eetrisse jõudis ETV+ 2015. aasta 28. septembril.

Esimese viie eetrinädala andmete analüüs näitab, et ETV+ keskmine nädalane ulatuvus (weekly reach) on 22 protsenti kogu vaatajaskon¬nast vanuses 4 ja enam eluaastat. Kui võrrelda ETV+ nädalast ulatuvust eraldi eestikeelse ja muukeelse elanikkonna seas, siis on numbrid üsna sarnased. Eestlastest vaatab ETV+ nädalas 21,4 protsenti ja mitte-eestlastest 23,3 protsenti. Vaatamisaja osakaalud on vastavalt 0,4 ja 0,8 protsenti. Seega saab öelda, et ETV+ on mõlemale kogukonnale huvi pakkunud ja küllaltki suur osa venekeelsest audi¬tooriumist on kanali ETV+ üles leidnud.

ETV+ ulatuvus on venekeelsete noorte seas kõrgem kui eestikeelsete eakaaslaste hulgas.Võrreldes vaatajate arvu 28. septembrist kuni 8. novembrini 2015 sama perioodiga aastal 2014, on näha, et positiivne muutus on toimunud kõigi ERRi telekanalite vaadatavuse osas. Muukeelse elanikkonna vanuses 4+ eluaastat on ERRi nädalane ulatuvus tõusnud 19,2 protsendilt 30,5 protsendile ning noorte osas 9 protsendilt 14,1 protsendile. Seega saab öelda, et analüüsis näidatud ERRi telekanalite langus 1. jaanuarist 2003 kuni 27. septembrini 2015 pöördus pärast ETV+ avamist tõusule ning arvatavasti on just ETV+ avamine mõjutanud positiivselt ka ETV ja ETV2 vaadatavust. Absoluutarvudes väljendatuna vaatas ETV+ saateid telerist 2015. aasta oktoobris vähemalt korra 504 000 inimest. Neist 347 000 olid eestlased ja 157 000 mitte-eestlased (vastavalt 41,1% ja 42,1%). Neis arvudes ei sisaldu kümned tuhanded interneti vahendusel ETV+ saadete otse või järelvaatamiste korrad. Lühikese vaatlusperioodi tõttu on keeruline teha põhjalikku analüüsi noorte vaatamisharjumiste muutuse kohta. Samuti on just noorte puhul vaja arvesse võtta online-meedia tarbimise harjumusi ning nende uurimiseks tuleb teha traditsioonilist teleauditooriumi monitooringut täiendavad uuringud ja analüüsid. ETV+ on eetris olnud ainult mõned nädalad, kuid on juba saavutanud märkimisväärse vaatajaskonna arvu. Sellele tuginedes saab öelda, et pärast 2015. aasta 28. septembrit on astutud oluline samm Eesti Rahvusringhäälingule seadusega pandud kõigi rahvastikurühmade infovajaduste rahuldamisega seatud ülesande senisest tõhusamale täitmiseleUuringunumbrid ja faktid: TNS EMOR / Riigikogu Toimetised 32/2015

Novembris 2015 oli üllatuslikult ( varasemalt PBK) vaadatuim venekeelne telekanal NTV Mir, seda esmakordselt viimase aasta jooksul. PBK kes liidripositsiooni kaua hoidnud on aastaga ( november 2014 vs november 2015 ) vaatajaid kaotanud – vastavalt 6,8% ( 2014) ja 5,5% ( 2015) Seega aastaga – 1,3%

Allpool olevas tabelis on välja toodud kanali PBK 10 vaadatuimat saadet novembris.

10 vaadatavamat saadet novembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK

Novembri vaadatavuse osakaal on ETV+ kanalil jäänud samaks oktoobri vaadatavusega, olles 0,5%

Võrdluseks: PBK 5,5%; RTR Planeta 4,1%; NTV Mir 5,8%; 3+ 1,6%; Ren TV Estonia 2,0%; CTC 0,4% ja tänaseks juba tegevuse lõpetanud ( olles tegutsenud 3 kuud ) Kanal 1+ 0,2% vaatajatest.

(Allikaks: Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud. Periood: 01.11.–30.11.2015 Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring)

Kui sul tekkis küsimusi või soovid mõtteid vahetada, helista telefonil 372 650 7911.või saad kiri meeskond@mustmuna.ee Kui aga soovid saada värskemaid reklaami või disaini puudutavaid uudiseid, siis sisesta siia oma e-post.

Võta meiega ühendust