Elame maailmas, kus teenused ja info kolivad järjest enam erinevatesse veebikeskkondadesse, kuid just sel info ülekülluse ajastul on postkasti jõudev, käega katsutav ning kõigi meeltega tajutav traditsiooniline paberreklaam elamas läbi oma renessanssi.

Mitmed rahvusvahelised firmad, kes majandussurutise ajal trükitud reklaamikataloogidest loobusid, on viimasel paaril aastal nende juurde tagasi pöördunud. See ülemaailmne trend kajastub selgelt ka Eestis. Reklaamiklientide seas on otsepost järjest populaarsemaks kanaliks muutunud. Omniva kannab siseriiklikult igal aasta laiali üle 200 miljoni reklaami ning see number näitab kasvutrendi. TNS Emori andmetel kasvas 2014. aastal kogu meediaturu käive 4,9%, otsepost moodustas 9% reklaamituru kogukäibest. Näiteks kasvatas Omniva samas oma reklaamteenuste käivet 10%.

TNS Emori uuringu kohaselt pööratakse infokanalitest kõige enam tähelepanu just otsepostile. 15-74aastaste Eesti elanike seas 2014. aastal tehtud küsitluse kohaselt oli otsepostitusest efektiivsem sõnumi levimise viis üksnes sõprade ja tuttavate soovitused. Nii tele-, raadio-, print-, kui välireklaam jäid otsepostituse jälgitavusele alla. Otsepostiga on võimalik edastada väga põhjalikku infot. Saadetud materjaliga on kliendil võimalik tutvuda just talle sobival ajal ja teha seda vajadusel korduvalt. See tagab sõnumi kestva ja tõhusa mõju. Otsepostitada saab peaaegu kõike – flaiereid, voldikuid, testreid, raamatuid, heli- ja videokandjaid ning teisi erikujulisi ja erinevatest materjalidest kingitusi. Otsepost on turundaja jaoks väga paindlik ja tugev tööriist. Otsepostituskampaania ettevalmistus ja materjali tootmine ei nõua suuri kulutusi ega võta palju aega.

Vastavalt vajadusele saab otsepostiga oma sõnumi viia just soovitud sihtgrupini nii Eestis kui mujal maailmas. Adresseerimata otsepost on efektiivne ja soodne viis jõuda väga suure hulga klientideni konkreetses piirkonnas. Adresseeritud otsepost seevastu on suurepärane viis segmenteerida sihtrühm erinevate tunnuste põhjal ning sihtida oma sõnumit väga täpselt valitud inimestele.Nõrkused

 • Otsepostitusel on teatud ühiskonna gruppide ülimalt negatiivne maine. Sarnaselt e-maili spämmile on otsepost reklaamikanal, mida tarbija pole isiklikult lubanud endale saata. Kasutatakse ära suurt reklaamide kogust ja loodetakse tagasisidet vaid mõnelt üldkogumi protsendilt.
 • Otsepostituse reklaam on ühesuunaline ja ei võimalda kahepoolset interaktsiooni, mida peetakse tänapäeva turunduses eriti oluliseks.
 • Otsepostitusega pole võimalik saavutada piisavalt head personaliseerimist. Mida enam püüad personaliseerida, seda kallimaks ja keerulisemaks muutub kampaania administreerimine (kasvab kulu trükile, jaotusele, kandele jne).
 • Otsepostituse kogukulu on üldjuhul suhteliselt madal, kuid tükihind on kõrge. Mida suuremat kampaaniat korraldada, seda madalamaks muutuvad tükikulud. Hind on loomulikult subjektiivne ja oleneb võrreldavast kanalist.
 • Reklaami saajate vastumeelsus/soovimatus reklaamile keskenduda. Pea kõik reklaamid, mis sinu postkasti tulevad, lendavad prügikasti.
 • Otsepostitusega esineb risk, et reklaam võib transpordi käigus saada vigastada või kortsub, jättes sellest odava ja pigem halva mulje.
 • Kokkuvõttes on otsepostituse administratsioonikulud kõrged, kuna tegelema peab mitme erineva osapoolega (Idee looja, disainer, trükkija, edastaja jne.

Tugevused

 • Otsepostitus, kui sellele on loovalt lähenetud, on silmapaistev, kuna inimene on kohustatud vähemalt üheks sekundiks reklaamile keskenduma, et märgata kasulikku informatsiooni.
 • See on väga hea regionaalse sihitavusega. Reklaamija võib ise valida, millisesse majja või korterisse reklaam edastatakse.
 • Otsepostitust on hea (lisaks reklaamikanalina) kasutada ka promotsioonikanalina. Otsepostitus võimaldab edastada kuponge või testpakendit, mis pole väga suur. Loomulikult tuleb seejuures arvestada kulude kasvuga.
 • Kupongidega on kerge mõõta otsepostituse tegelikku tulemust (ROI’d).
 • Otsepostitus võimaldab kasutada erinevaid trüki ja reklaami vorme. Reklaamija ise otsustab, milline on reklaami formaat ja kas reklaam pannakse ümbrikusse või mitte.
 • Otspostituse reklaamiga saab edastada äärmiselt suurt informatsiooni kogust. Selle tõttu kasutavad otsepostituse kanalit sageli ettevõtted kes müüvad suurt hulka erinevaid tooteid.

Millal kasutada otsepostitust?

Otsepostitust kasutavad eelkõige jaemüügiettevõtted, kelle tooteportfell koosneb sadadest või tuhandetest toodetest. Sellega saavutatakse kulude kokkuhoid ja mitme erineva kliendisegmendi sihtimine ühes reklaamis. Siinkohal tuleb aga märkida, et tegemist on pigem FMCG (Fast Moving Consumer Goods) toodetega, mille hind on madal ja ostu planeerimine lühike. Lisaks on otsepostitus, sarnaselt ajalehereklaamile, väga kasulik vahend call-to-action‘i genereerimiseks. Sellega võidad klientuuri tähelepanu peamiselt läbi allahindluste teadaannete. Paljud inimesed, kes otsepostitusi ka loevad, teevad seda eelkõige soovist leida mõni kasulik allahinnatud pakkumine. Jaemüügi ketid võidavad seejuures kliendi, kes tuleb ostma ühte odavat toodet, kuid jätab ka kogu ülejäänud tootekorvi raha just neile, mitte konkurendile. Informatsiooni jagamise kanalina teatud regioonis, on otsepostitust kasulik rakendada ka olukorras, kus tegemist on täiesti uue müügikoha avamisega või soovitakse inimesi kutsuda mõnele üritusele. Kuna aga otsepostitust kasutama ei peaks? Kindlasti mitte juhul, kui eesmärgiks on brändi imago loomine. Võrdlemisi halb otsepostituse maine ja odav väljanägemine võib pigem kahjustada brändi. Sama kehtib ka kallimate toodete promotsiooni puhul. Otsepostitus on vahend saavutamaks impulssostu, mitte veenmaks toote kvaliteedis!Elame maailmas, kus teenused ja info kolivad järjest enam erinevatesse veebikeskkondadesse, kuid just sel info ülekülluse ajastul on postkasti jõudev, käega katsutav ning kõigi meeltega tajutav traditsiooniline paberreklaam elamas läbi oma renessanssi.

Võta meiega ühendust